کاهش قیمت حجم اضافه سرویس ADSL

به اطلاع می رساند، مشترکین داتک میتوانند ترافیک اضافه سرویس ADSL خود را با هزینه کمتر به نسبت سالهای گذشته تهیه نمایند. جزئیات بیشتر در جدول زیر قابل مشاهده است.

هزینه ترافیک اضافه  ADSL+2   رهام داتک
حجم ترافیک هزینه هر 1GB به تومان
از ۱ گیگابایت تا ۳ گیگابایت ۳۰۰۰
از ۴ گیگابایت تا ۱۰ گیگابایت ۲۲۰۰
از ۱۱ گیگابایت تا ۳۰ گیگابایت ۱۸۰۰
۳۱ گیگا بایت به بالا ۱۵۰۰


* توجه شود مبلغ حجم ها به صورت پلکانی محاسبه می شود. به عنوان مثال برای خرید ۱۲ گیگا بایت حجم، ۳ گیگابایت اول با قیمت هر گیگا بایت ۳۰۰۰ تومان، ۷ گیگابایت دوم با قیمت هر گیگابایت ۲۲۰۰ تومان و ۲ گیگابایت باقیمانده با قیمت هر گیگابایت حجم ۱۸۰۰ تومان محاسبه می شود.