داتک حامی ورزش بانوان

شرکت انتقال داده های رهام داتک در راستای عمل به مسؤولیت اجتماعی خود، به عنوان حامی مالی تیم بسکتبال ۳ نفره بانوان ایران معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی داتک، این شرکت ارائه دهنده اینترنت ثابت حمایت از تیم بسکتبال ۳ نفره بانوان ایران در مسابقات انتخابی برای کاپ آسیا که در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ در ورزشگاه شهدای قیطریه برگزار شد، را بر عهده داشت.
شرکت رهام داتک در راستای عمل به مسؤولیت اجتماعی، همواره حمایت از تیم های ورزشی را در برنامه خود قرار داده است.

بسکتبال ۳ نفره بانوان ایران، انتخابی تیم ملی برای کاپ آسیا