فرم ها و مستندات

مشتریان گرامی می توانند جهت عقد قرارداد و بدون مراجعه حضوری به شرکت، فرمهای مربوط به ثبت نام و شرایط بهره برداری از هر یک از سرویس های درخواستی را از این قسمت دریافت و پس از مطالعه و تکمیل، آنرا برای شرکت ارسال نمایند.
برای دریافت کردن فرم ها و مستندات زیر بر روی آنها Right-Click نموده و انتخاب Save-Link-As را اجرا کنید.

فرم‌ها و مستندات
پی نوشت:

مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات در خصوص توافقنامه تضمین کیفیت سرویس و خدمات ارتباط داده ها را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.

همه حقوق برای رهام داتک محفوظ است شرکت انتقال داده های رهام داتک وابسته به گروه شرکت های داتک دارای پروانه PAP به شماره ۳۱۰/۱۲/۱۴۸۷۵ - © 2016