ساخت account در Microsoft Outlook 2003
۱. در پنجره اصلی Outlook گزینه Tools را انتخاب کنید و سپس گزینه E-mail accounts را انتخاب نمایید.

۲. در پنجره E-mail Accounts گزینه Add a new e-mail account را انتخاب کنید.

۳. در پنجره بعدی گزینه POP3 را انتخاب می‌کنید.

۴. در پنجره بعد، اطلاعات مربوط به Account پست الکترونیک خود را وارد کنید.

۵. کلید More settings را کلیک نمایید.

۶. به Tab آخر یعنی Advanced بروید و در آنجا پورت Incoming Server را معادل عدد ۱۱۰ قرار دهید و به پورت SMTP که معادل ۲۵ است دست نزنید.

۷. کلید OK را بزنید، Account شما آماده استفاده است.