ساخت account در Microsoft Outlook 2007
۱. در پنجره اصلی Outlook گزینه Tools را انتخاب کنید.

۲. در پنجره باز شده New را انتخاب کرده و سپس گزینه اول یعنی Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP را انتخاب کنید.

۳. در پنجره جدید باز شده تیک ... Manually configure را می‌زنیم و به مرحله بعد می‌رویم.

۴. در پنجره بعدی نوع Account یعنی Internet E-mail را انتخاب می‌کنیم. توجه دارید که هدف ساخت Account با پروتکل‌های POP3/SMTP است.

۵. مطابق شکل اطلاعات لازم را در قسمت‌های مربوطه تکمیل می‌کنیم.

۶. دکمه Next و سپس Finish را می‌زنیم تا تمامی تنظیمات ذخیره شوند.

همه حقوق برای رهام داتک محفوظ است شرکت انتقال داده های رهام داتک وابسته به گروه شرکت های داتک دارای پروانه PAP به شماره ۳۱۰/۱۲/۱۴۸۷۵ - © 2016