ساخت account در Microsoft Outlook 2007
۱. در پنجره اصلی Outlook گزینه Tools را انتخاب کنید.

۲. در پنجره باز شده New را انتخاب کرده و سپس گزینه اول یعنی Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP را انتخاب کنید.

۳. در پنجره جدید باز شده تیک ... Manually configure را می‌زنیم و به مرحله بعد می‌رویم.

۴. در پنجره بعدی نوع Account یعنی Internet E-mail را انتخاب می‌کنیم. توجه دارید که هدف ساخت Account با پروتکل‌های POP3/SMTP است.

۵. مطابق شکل اطلاعات لازم را در قسمت‌های مربوطه تکمیل می‌کنیم.

۶. دکمه Next و سپس Finish را می‌زنیم تا تمامی تنظیمات ذخیره شوند.