نمایندگی‌های شهرستان

گروه شرکتهای داتک از میان شرکتهای معتبر دارای مجوز FCP جهت ارائه سرویس ADSL در تمامی شهرستانها نمایندگی فعال می پذیرد. متقاضیان میتوانند جهت ارائه درخواست نمایندگی، فایل ضمیمه را تکمیل و به همراه مدارک ذیل به آدرس (info.rep@datak.ir) ارسال نمایند.

مدارک لازم:

متقاضیان میتوانند برای یک یا چند شهرستان تقاضای نمایندگی نمایند که در اینصورت برای هر شهرستان یک فرم مجزا تکمیل و به همراه مدارک فوق ارسال نمایید.

لیست نمایندگان شرکت رهام داتک در استانها

ردیف نام شرکت نماینده استان منطقه تحت پوشش تلفن
۱ رای نت البرز کرج 021-46847000
۲ داده پردازان تهران شهریار 021-65242112
۳ اینترنت امروز ورامین 021-36274400
۴ نگین نرم افزار آساک خراسان رضوی سبزوار 051-47228382
قوچان
نیشابور
۵ آلفانت(تراشه نگار پاسارگاد) خوزستان آبادان 061-34493131
اهواز
۶ زاگرس رایانه فارس آباده 071-44341100
۷ ماتریکس(رونیز رایانه) ارسنجان 071-32360680
شیراز
۸ پویندگان داده پرداز لارستان اوز 071-52516171
۹ شبکه سازان جهرم 071-2221927
۱۰ طلیعه علم نوین جنوب کازرون 071-42218555
۱۱ خط سبز لار لار 071-52240444
۱۲ کهکشان ممسنی نورآباد ممسنی 071-42525555
۱۳ فن اوران نی ریزان نی ریز 071-53835750
۱۴ زمرد سبز رفسنجان کرمان رفسنجان 034-34262909
۱۵ ارتباط گستر نخل جنوب سیرجان 034-32517420
کرمان
ماهان
۱۶ حسابگر پرداز غرب کرمانشاه اسلام آباد 083-37280100
پاوه
ثلاث
جوانرود
روانسر
سر پل ذهاب
سنقر
صحنه
قصر شیرین
کرمانشاه
کرند غرب
کنگاور
گیلان غرب
هرسین
۱۷ رایان گستر ازنا لرستان ازنا 066-43425555
۱۸ بزرگراه رایانه مازندران چالوس 011-52353222
نوشهر
۱۹ گذرگاه جهانی اراک مرکزی اراک 086-32212250
شازند
۲۰ شرکت مهرگان ارتباط آسیا هرمزگان بندر عباس 076-32252915