نمایندگی‌های شهرستان

گروه شرکتهای داتک از میان شرکتهای معتبر دارای مجوز ISP جهت ارائه سرویس ADSL در تمامی شهرستانها نمایندگی فعال می پذیرد. متقاضیان میتوانند جهت ارائه درخواست نمایندگی، فایل ضمیمه را تکمیل و به همراه مدارک ذیل به آدرس (info.rep@datak.ir) ارسال نمایند.

مدارک لازم:
  1. درخواست کتبی
  2. تصویر مجوز معتبر ISP (الزامی)
  3. آگهی تاسیس شرکت
  4. آخرین روزنامه رسمی

متقاضیان میتوانند برای یک یا چند شهرستان تقاضای نمایندگی نمایند که در اینصورت برای هر شهرستان یک فرم مجزا تکمیل و به همراه مدارک فوق ارسال نمایید.

لیست نمایندگان شرکت انتقال داده های رهام داتک در استانها

ردیف نام شرکت نماینده استان منطقه تحت پوشش تلفن
۱ ارتباطات بلوط آذزبایجان شرقی تبریز 041-33378924
۲ رای نت البرز کرج 021-46847000
۳ داده پردازان تهران شهریار 021-65242112
۴ اینترنت امروز ورامین 021-36274400
۵ نگین نرم افزار آساک خراسان رضوی سبزوار 051-47228382
۶ نگین نرم افزار آساک قوچان 051-47228382
۷ نگین نرم افزار آساک نیشابور 051-47228382
۸ آلفانت(تراشه نگار پاسارگاد) خوزستان آبادان 061-34493131
۹ آلفانت(تراشه نگار پاسارگاد) اهواز 061-34493131
۱۰ زاگرس رایانه فارس آباده 071-44341100
۱۱ ماتریکس(رونیز رایانه) ارسنجان 071-32360680
۱۲ پویندگان داده پرداز لارستان اوز 071-52516171
۱۳ شبکه سازان جهرم 071-54221927
۱۴ ماتریکس(رونیز رایانه) شیراز 071-32360680
۱۵ طلیعه علم نوین جنوب کازرون 071-42218555
۱۶ خط سبز لار لار 071-52240444
۱۷ کهکشان ممسنی نورآباد ممسنی 071-42525555
۱۸ فن اوران نی ریزان نی ریز 071-53835750
۱۹ زمرد سبز رفسنجان کرمان رفسنجان 034-34262909
۲۰ ارتباط گستر نخل جنوب سیرجان 034-32517420
۲۱ ارتباط گستر نخل جنوب کرمان 034-32517420
۲۲ ارتباط گستر نخل جنوب ماهان 034-32517420
۲۳ حسابگر پرداز غرب کرمانشاه اسلام آباد 083-1543
۲۴ حسابگر پرداز غرب پاوه 083-1543
۲۵ حسابگر پرداز غرب ثلاث 083-1543
۲۶ حسابگر پرداز غرب جوانرود 083-1543
۲۷ حسابگر پرداز غرب روانسر 083-1543
۲۸ حسابگر پرداز غرب سر پل ذهاب 083-1543
۲۹ حسابگر پرداز غرب سنقر 083-1543
۳۰ حسابگر پرداز غرب صحنه 083-1543
۳۱ حسابگر پرداز غرب قصر شیرین 083-1543
۳۲ حسابگر پرداز غرب کرمانشاه 083-1543
۳۳ حسابگر پرداز غرب کرند غرب 083-1543
۳۴ حسابگر پرداز غرب کنگاور 083-1543
۳۵ حسابگر پرداز غرب گیلان غرب 083-1543
۳۶ حسابگر پرداز غرب هرسین 083-1543
۳۷ رایان گستر ازنا لرستان ازنا 066-43425555
۳۸ بزرگراه رایانه مازندران چالوس 011-52353222
۳۹ بزرگراه رایانه نوشهر 011-52353222
۴۰ گذرگاه جهانی اراک مرکزی اراک 086-32212250
۴۱ گذرگاه جهانی اراک شازند 086-32212250
۴۲ شرکت مهرگان ارتباط آسیا هرمزگان بندر عباس 076-32252915