نمایندگی های داتک

لیست نمایندگان شرکت رهام داتک در استانها

ردیف نام شرکت نماینده استان منطقه تحت پوشش تلفن
۱ ماکس نت آذزبایجان شرقی تبریز 041-4141
۲ رای نت البرز کرج 021-46847000
۳ آنلاین نت تهران تهران 021-71362
۴ سامان نت تهران 021-45849000-2 داخلی
۵ آریا سامانه تهران 816425351-81643056 درویشی
۶ نداارتباط افرانت تهران 021-61902
۷ هنر رایانه پویا اندیشه تهران 021-65529800
۸ رای آزما تهران 021-48086
۹ سرعت گستر ارتباطات پارسیان تهران 021-22855156
۱۰ داده پردازان شهریار 021-65242112
۱۱ اینترنت امروز ورامین 021-36274400
۱۲ نگین نرم افزار آساک خراسان رضوی سبزوار 051-47228382
قوچان
نیشابور
۱۳ آلفانت(تراشه نگار پاسارگاد) خوزستان آبادان 061-34493131
اهواز
۱۴ زاگرس رایانه فارس آباده 071-44341100
۱۵ توسعه و تجارت جندی شاپور ارسنجان 071-32109
شیراز
۱۶ پویندگان داده پرداز لارستان اوز 071-52516171
۱۷ شبکه سازان جهرم 071-2221927
۱۸ طلیعه علم نوین جنوب کازرون 071-42218555
۱۹ پارسی نت لار لار 071-52240444
۲۰ کهکشان ممسنی نورآباد ممسنی 071-42525555
۲۱ فن اوران نی ریزان نی ریز 071-53835750
۲۲ زمرد سبز رفسنجان کرمان رفسنجان 034-34262909
۲۳ ارتباط گستر نخل جنوب سیرجان 034-32517420
کرمان
ماهان
۲۴ حسابگر پرداز غرب کرمانشاه اسلام آباد 083-37280100
پاوه
ثلاث
جوانرود
روانسر
سر پل ذهاب
سنقر
صحنه
قصر شیرین
کرمانشاه
کرند غرب
کنگاور
گیلان غرب
هرسین
۲۵ رایان گستر ازنا لرستان ازنا 066-43425555
۲۶ بزرگراه رایانه مازندران چالوس 011-52353222
نوشهر
۲۷ گذرگاه جهانی اراک مرکزی اراک 086-32212250
شازند
۲۸ شرکت مهرگان ارتباط آسیا هرمزگان بندر عباس 076-32252915