کنترل وجود پراکسی

  • برای چک کردن این مسئله ابتدا باید در پنجره Internet Explorer بر روی گزینه Tools کلیک کنید و Internet option را انتخاب نمایید.
  • پس از باز شدن پنجره Internet option، سربرگ Connection را انتخاب نمائید. سپس بر روی گزینه LAN Setting کلیک نمائید.
  • هنگامیکه پنجره Local Area Network یا همان LAN Setting باز شد، هیچ گزینه‌ای نبایست تیک نخورده باشد واگرتیک خورده بودند، تیک آنها را بر می‌داریم.
همه حقوق برای رهام داتک محفوظ است شرکت انتقال داده های رهام داتک وابسته به گروه شرکت های داتک دارای پروانه PAP به شماره ۳۱۰/۱۲/۱۴۸۷۵ - © 2016