راهنمای تمدید موقت سرویس

مشترکین رهام داتک می‌توانند به هنگام قطعی سرویس در روزهای تعطیل و همچنین عدم دسترسی به کارت‌های عضو شبکه شتاب، سرویس خود را به مدت دو روز بدون پرداخت وجه نقد از طریق «ورود مشترکین به سایت» تمدید موقت نمایند.
همچنین در صورت نداشتن شماره کاربری و گذرواژه ورود به «ورود مشترکین به سایت»، کاربر می‌تواند با بخش پشتیبانی تماس بگیرد و از سوی کارشناسان پشتیبانی خواستار تمدید موقت سرویس شود. بنابراین اگر اعتبار سرویس شما در روزهای تعطیل به اتمام برسد بوسیله «ورود مشترکین به سایت» می‌توانید تا دو روز و از طریق تماس با کارشناسان پشتیبانی تا پنج روز، سرویس خود را بدون پرداخت وجه نقد تمدید نمائید.