نحوه غیر فعال کردن فایروال در ویندوز ویستا

برای غیر فعال کردن Firewall (دیواره آتش) در ویندوز ویستا به ترتیب مراحل زیر را مطابق شکل انجام می‌دهیم.

  1. بر روی منوی Start بعد بر روی Control Panel کلیک می‌کنید.
  2. پس از باز شدن پنجره Control Panel بر روی گزینه Classic View کلیک نموده تا تمامی انتخاب‌ها به نمایش درآید.
  3. گزینه Security Center انتخاب می‌کنیم.
  4. پنجره Security Center که باز شد بر روی گزینه Windows Firewall کلیک کنید.
  5. هنگامیکه پنجره Windows Firewall Setting باز شد، بر روی گزینه Off کلیک نموده و فرم را OK کنید تا تمامی تنظیمات Save شود.