راهنمای نصب X-Lite در Mac

معرفی
نرم‌افزارX-Lite بدلیل راحتی نصب و کاربری ساده آن یکی از پر‌ طرفدار‌ترین نرم‌افزارها جهت استفاده سرویس SIP می‌باشد. درادامه مطالب می‌خوانیم.

۱-طریقه نصب X-Lite
۱-۱. ابتدا نرم‌افزارX-Lite را از اینجا دریافت کنید.

۱-۲. بر روی File .dmg که ازسایت Download کرده‌اید، کلیک کنید.

۱-۳. 1.پنجره‌ای باز شده دارای Logo X-Lite می‌باشد، آنرا به صورت Drag drop به قسمت Application هدایت کنید.

۱-۴. X-Lite را از داخل Application اجرا کنید تا مراحل نصب به اتمام رسد.

۲- تنظیمات X-Lite
۲-۱. برای اجرا کردن برنامه به صورت نرمال باید وارد Drive/Application شوید و بعد از دوبار کلیک کردن بر روی Icon X-Lite برنامه اجرا می‌شود.

۲-۲. بعد از اجرای نرم‌افزار منوی SIP Account باز شده و با کلیک کردن بر روی گزینه Add وارد منوی بعدی می‌شویم.

۲-۳. منوی Properties Of account باز شده و تنها تنظیمات برروی TAB “ Account ” انجام می‌شود و طبق شکل زیر، تنظیمات را وارد می‌کنید .

۱- نام خود را وارد می‌کنید.
۲- نام کاربری سرویس(ADSL (PPPOE داده شده را وارد نمایید.
۳- گذرواژه سرویس(ADSL (PPPOE خود را وارد کنید. (توجه کنید تا Password را اشتباه وارد نکنید.)
۴- در این قسمت همان User را که در گزینه ۲ وارد کردید، دوباره وارد نمایید.
۵- Voip.datak.ir را وارد نمایید.
بعد از وارد کردن تنظیمات، بر روی OK کلیک کرده تا تنظیمات Save شود. (دقت کنید که در قسمت Domain Proxy، تنظیمات مطابق شکل باشد و گزینه Domain نیزانتخاب شده باشد.)

۲-۴. تنظیماتی که انجام داده‌اید را در پنجره Sip Account می‌بینید و برروی Close کلیک کنید.

بعد از انجام تنظیمات، دوباره X-lite خود را باز نموده تا نرم‌افزار را برای اطمینان از وصل (Register ) شدن چک کنید. در صورتی که تنظیمات درست باشد، برروی صفحه X-lite گزینه Ready نمایش داده خواهد شده و بدین معنی است که سرویس Sip شما برقرار است.

درغیر این صورت بر روی صفحه نمایش جمله Registration Error:403 ظاهرخواهد شد .

دراین شکل توضیحات در مورد منوها و کلیدهای نرم افزارX-Lite داده شده است .