راهنمای نصب X-Lite در Windows
معرفی
نرم‌افزار X-Lite بدلیل راحتی نصب و کاربری ساده آن یکی از پرطرفدار‌ترین نرم‌افزارها جهت استفاده سرویس SIP می‌باشد، درادامه مطالب می‌خوانیم.

۱-طریقه نصب X-Lite
۱-۱. ابتدا نرم‌افزار X-Lite را از اینجا دریافت کنید.

۱-۲. بر روی X-Lite_Win32_1103k_53621 که از سایت دریافت کرده‌اید، Click کنید تا نصب X-lite شروع شود.

۱-۳. بر روی Next کلیک کنید.

۱-۴. I accept the agreement را انتخاب کنید و بعد Next را بزنید.

۱-۵. بر روی Next کلیک کنید تا وارد مرحله بعد شوید.

۱-۶. بر روی Next کلیک کنید تا مرحله نصب شروع شود.

۱-۷. مرحله نصب در حال انجام پذیرفتن است.

۱-۸. بر روی گزینه Finish کلیک کرده تا مرحله نصب نرم‌افزار با موفقیت به اتمام رسد.

۲- تنظیمات X-Lite
۲-۱. بعد از کلیک کردن برروی Start وارد منوی Programs و بعد از یافتن منوی X-Lite روی گزینه X-lite کلیک کرده تا نرم‌افزاراجرا شود.

۲-۲. بعد از اجرای نرم‌افزار منوی SIP Account باز شده و با کلیک کردن برروی گزینه Add وارد منوی بعدی می‌شویم.

۲-۳. منوی Properties Of account باز شده و تنها تنظیمات برروی TAB “ Account ” انجام می‌شود و طبق شکل زیر، تنظیمات را وارد می‌کنید.
۱- نام خود را وارد می‌کنید.
۲- نام کاربری سرویس (ADSL (PPPOE داده شده را وارد نمایید.
۳- گذرواژه سرویس (ADSL (PPPOE خود را وارد کنید. (توجه کنید تا Password را اشتباه وارد نکنید.)
۴- در این قسمت همان User را که در گزینه ۲ وارد کردید دوباره وارد نمایید.
۵- Voip.datak.ir را وارد نمایید.
بعد از وارد کردن تنظیمات، برروی OK کلیک کنید تا تنظیمات Save شود.

۲-۴. تنظیماتی که انجام داده‌اید را در پنجره Sip Account می‌بینید و برروی Close کلیک کنید.

بعد از انجام تنظیمات، دوباره X-Lite خود را باز کنید تا نرم‌افزار را برای اطمینان از وصل (Register ) شدن چک کنید. در صورتی که تنظیمات درست باشد، بر روی صفحه X-Lite گزینه Ready نمایش داده خواهد شده و بدین معنی که سرویس Sip شما برقرار است.

در غیر این صورت بر روی صفحه نمایش جمله Registration Error:403 ظاهر خواهد شد .

در این شکل توضیحات در مورد منوها و کلیدهای نرم‌فزار X-Lite داده شده است .