نمايش پرسش، پيام و انتقاد

اطلاعات مربوط به پرسش، پاسخ و انتقاد را در زير مشاهده مي فرماييد.

علی اسماعیلی
۱۳۹۵/۹/۲۷
سرعت اینترنت ما بسیار پائین است متاسفانه اشنایی باروشهای اعلامی جهت مشخص شدن عیب راندارم خواهشمتد است بررسی نمایید