نمايش پرسش، پيام و انتقاد

اطلاعات مربوط به پرسش، پاسخ و انتقاد را در زير مشاهده مي فرماييد.

حسن معین صدر
۱۳۹۹/۳/۱۲
مشتری جدید شما هستم. درخواست جمع آوری اینترنت مخابراتی را به مرکز امامت داده ام. بسته ۶ ماهه از رهام داتک خریده ام. با تماس با کارشناس شما قرار شد بقیه کار توسط شرکت رهام داتک انجام شود. برای پیگیری با چه شماره ای تماس بگیرم؟ با تشکر. حسن معین صدر
مشترک گرامی
لطفا برای پیگیری با شماره 02181681 داخلی 1 تماس بگیرید.

با تشکر