بزرگترین هدف ما لبخند رضایت مشترکین ماست

شرکت اینترنت رهام داتک مقام دوم رضایت کاربران اینترنت را در نیمه دوم سال 97 کسب کرد

شرکت انتقال داده های رهام داتک موفق شد، در طرح رضایت‌سنجی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کل کشور ، مقام دوم رضایت کاربران را در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ را با اختلاف نسبی به دیگر شرکت‌های FCP، به دست آورد. به گزارش روابط عمومی داتک، بر اساس نتایج این نظرسنجی رگولاتوری که میزان رضایت کاربران از اپراتورهای اینترنت ثابت را در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، داتک موفق شده است در گروه دارندگان پروانه FCP در مقام دوم میزان رضایت کاربران را در میان تمامی اپراتورها، به خود اختصاص دهد. این طرح توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دوره‌های مختلف زمانی برای سنجش میزان رضایت کاربران از خدمات حوزه اینترنت پر سرعت برگزار می‌شود و در آن کاربران طی یک نظرسنجی، عملکرد و کیفیت خدمات اپراتورهای ارایه کننده‌ی اینترنت پرسرعت، اینترنت بی‌سیم ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

بزرگترین هدف ما لبخند رضایت مشترکین ماست