تعرفه خدمات و سرویس های داتک (برای مشترکین جدید) ۰۲۱-۸۱۶۸۱


چنانچه شما قصد تمدید،تغییر سرویس یا خرید حجم برای سرویس خود را دارید باید از طریق پنل کاربری خود اقدام به انجام این کار نمایید.
 • Cinque Terre
 • بسته شماره ۳ کهکشانی
 • فروش ویژه ۸ مگ غیر حجمی ۶ ماهه
 • ۱۰۰۰ گیگ حجم بین الملل
  (۲۰۰۰ گیگ حجم داخلی)
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • ۱۱۹۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • Cinque Terre
 • بسته شماره ۲ کهکشانی
 • فروش ویژه ۴ مگ غیر حجمی ۶ ماهه
 • ۳۳۰ گیگ حجم بین الملل
  (۶۶۰ گیگ حجم داخلی)
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • ۹۹۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • Cinque Terre
 • بسته شماره ۱ کهکشانی
 • فروش ویژه ۴ مگ غیر حجمی ۳ ماهه
 • ۴۵ گیگ حجم بین الملل
  (۹۰ گیگ حجم داخلی)
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • ۳۶۰۰۰ تومان
 • سفارش

اینترنت غیر حجمی داتک

توجه نمایید در این نوع از سرویس ها هنگامی که از حجم منصفانه بیشتر مصرف کنید، سرعت شما به حداقل سرعت (۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) کاهش مییابد و در صورت نیاز برای افزایش سرعت شما میتوانید حجم اضافه بخرید تا سرعت شما مجددا افزایش یابد.

یک ماهه
سرویس های غیر حجمی یک ماهه داتک با ۳ درصد تخفیف
بازه قیمت از ۱۲۰۰۰ تا ۷۸۰۰۰ تومان
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۲۰GB
  (۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۱۲۵۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۱۲۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۳۰GB
  (۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۲۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی : ۱۹۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۴۰GB
  (۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۲۵۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی : ۲۴۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۳۵۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی : ۳۳۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۰GB
  (۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۴۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۳۸۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۰۰GB
  (۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۵۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۴۸۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۰۰GB
  (۲۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۸۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۷۷۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
سه ماهه
سرویس های غیر حجمی سه ماهه داتک از ۳ تا ۵ درصد تخفیف
بازه قیمت از ۳۶۰۰۰ تا ۲۲۸۰۰۰ تومان
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۳۷۵۰۰ تومان
  قیمت نهایی : ۳۶۵۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۹۰ GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۶۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی : ۵۸۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۷۵۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۷۲۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۱۰۵۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۹۹۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۳۰۰GB
  (۶۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۱۲۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۱۱۴۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰GB
  (۱۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۱۵۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی : ۱۴۲۵۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۳۰۰۰GB
  (۶۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۲۴۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۲۲۸۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
شش ماهه
سرویس های غیر حجمی شش ماهه داتک از ۵ تا ۱۰ درصد تخفیف
بازه قیمت از ۱۱۴۰۰۰ تا ۴۳۲۰۰۰ تومان
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰ GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۱۲۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی : ۱۱۴۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۱۵۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۱۴۲۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۳۶۰GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۲۱۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۱۸۹۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰GB
  (۱۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۲۴۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۲۱۶۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
  (۲۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۳۰۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۲۷۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰۰GB
  (۱۲۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۴۸۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۴۳۲۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
یک ساله
سرویس های غیر حجمی یک ساله داتک از ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف
بازه قیمت از ۲۱۶۰۰۰ تا ۸۱۶۰۰۰ تومان
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل۳۶۰ GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۲۴۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی : ۲۱۶۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۴۸۰GB
  (۹۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۳۰۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۲۷۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۷۲۰GB
  (۱۴۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۴۲۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۳۵۷۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
  (۲۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۴۸۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۴۰۸۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰۰GB
  (۴۸۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۶۰۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۵۱۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰۰GB
  (۲۴۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت اصلی ۹۶۰۰۰۰ تومان
  قیمت نهایی :۸۱۶۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش

توضیحات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره۸۱۶۸۱ تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری بخش فروش داتک شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ و پنج شنبه ها ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۴۵ میباشد.