تعرفه خدمات و سرویس های داتک (برای مشترکین جدید) ۰۲۱-۸۱۶۸۱


چنانچه شما قصد تمدید،تغییر سرویس یا خرید حجم برای سرویس خود را دارید باید از طریق پنل کاربری خود اقدام به انجام این کار نمایید.
شهر محل سرویس خود را انتخاب نمایید تا از طرح های فروش ویژه فعال درآن شهر مطلع شوید

اینترنت غیر حجمی داتک

توجه نمایید در این نوع از سرویس ها هنگامی که از حجم منصفانه بیشتر مصرف کنید، سرعت شما به حداقل سرعت (۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) کاهش مییابد و در صورت نیاز برای افزایش سرعت شما میتوانید حجم اضافه بخرید تا سرعت شما مجددا افزایش یابد.

یک ماهه
سرویس های غیر حجمی یک ماهه داتک
بازه قیمت از ۱۲ تا ۷۹ هزار تومان
 • ۵۱۲Kb
 • حجم مصرف منصفانه : ۳۰GB
 • قیمت : ۱۲ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۲۰۰ GB
 • قیمت : ۱۹ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۹۰GB
 • قیمت :۲۳ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۵۰GB
 • قیمت :۳۴ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۳۰۰GB
 • قیمت :۳۹ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۱۱۰۰GB
 • قیمت :۴۲ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۳۵۰۰GB
 • قیمت :۷۹ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۵۱۲Kb
 • حجم مصرف منصفانه : ۳۰GB
 • قیمت : ۱۲ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۲۰۰ GB
 • قیمت : ۱۹ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۹۰GB
 • قیمت :۲۳ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۵۰GB
 • قیمت :۳۴ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۳۰۰GB
 • قیمت :۳۹ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۱۱۰۰GB
 • قیمت :۴۲ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۳۵۰۰GB
 • قیمت :۷۹ هزار تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
سه ماهه
سرویس های غیر حجمی سه ماهه داتک
بازه قیمت از ۳۵ تا ۲۱۵ هزار تومان
 • ۵۱۲Kb
 • حجم مصرف منصفانه : ۹۰GB
 • قیمت : ۳۵ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۲۵۰ GB
 • قیمت : ۵۹ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۳۵۰GB
 • قیمت :۷۰ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۴۵۰GB
 • قیمت :۸۹ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۶۰۰GB
 • قیمت :۹۹ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه : ۱۵۰۰GB
 • قیمت :۱۳۷ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه: ۴۰۰۰GB
 • قیمت :۲۱۵ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۵۱۲Kb
 • حجم مصرف منصفانه : ۹۰GB
 • قیمت : ۳۵ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۲۵۰ GB
 • قیمت : ۵۹ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۳۵۰GB
 • قیمت :۷۰ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۴۵۰GB
 • قیمت :۸۹ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۶۰۰GB
 • قیمت :۹۹ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۱۵۰۰GB
 • قیمت :۱۳۷ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۴۰۰۰GB
 • قیمت :۲۱۵ هزار تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
شش ماهه
سرویس های غیر حجمی شش ماهه داتک
بازه قیمت از ۱۱۹ تا ۴۲۹ هزار تومان
 • ۱Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۳۱۰ GB
 • قیمت : ۱۱۹ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه: ۶۷۰GB
 • قیمت :۱۳۹ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه: ۹۵۰GB
 • قیمت :۱۸۹ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه : ۱۳۰۰GB
 • قیمت :۲۲۳ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه : ۳۰۰۰GB
 • قیمت :۲۵۳ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه: ۵۰۰۰GB
 • قیمت :۴۲۹ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۳۱۰ GB
 • قیمت : ۱۱۹ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۶۷۰GB
 • قیمت :۱۳۹ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۹۵۰GB
 • قیمت :۱۸۹ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۱۳۰۰GB
 • قیمت :۲۲۳ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۳۰۰۰GB
 • قیمت :۲۵۳ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۵۰۰۰GB
 • قیمت :۴۲۹ هزار تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
یک ساله
سرویس های غیر حجمی یک ساله داتک
بازه قیمت از ۲۳۹ تا ۸۴۹ هزار تومان
 • ۱Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۵۴۰ GB
 • قیمت : ۲۳۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۲Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۳۵۰GB
 • قیمت :۲۵۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۳Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۵۵۰GB
 • قیمت :۳۶۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۴Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه : ۲۰۰۰GB
 • قیمت :۴۱۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۸Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه : ۵۰۰۰GB
 • قیمت :۵۳۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۱۶Mb ویژه
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۰۰۰۰GB
 • قیمت :۸۴۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۵۴۰ GB
 • قیمت : ۲۳۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۳۵۰GB
 • قیمت :۲۵۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۵۵۰GB
 • قیمت :۳۶۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۲۰۰۰GB
 • قیمت :۴۱۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم مصرف منصفانه : ۵۰۰۰GB
 • قیمت :۵۳۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم مصرف منصفانه: ۱۰۰۰۰GB
 • قیمت :۸۴۹ هزار تومان
 • یک ساله
 • سفارش

توضیحات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره۸۱۶۸۱ تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری بخش فروش داتک شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ و پنج شنبه ها ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۴۵ میباشد.