مشاهده مرکزهای مخابراتی تحت پوشش شبکه

هم اکنون خدمات ADSL رهام داتک در محدوه وسیعی از تهران و برخی از شهرستان‌ها ارائه می‌شود و پروژه‌های توسعه خدمات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌است که هر ماه مراکز مخابراتی و پیش‌شمار‌ه‌های بیشتری تحت پوشش خدمات ADSL رهام داتک قرار می‌گیرد. جدول زیر مناطق مخابراتی و پیش شماره‌هایی که خدمات ADSL رهام داتک در آنها ارائه می‌شود را نمایش می‌دهد.

جستجوي مناطق تحت پوشش

همه حقوق برای رهام داتک محفوظ است شرکت انتقال داده های رهام داتک وابسته به گروه شرکت های داتک دارای پروانه PAP به شماره ۳۱۰/۱۲/۱۴۸۷۵ - © 2016