در طرح رضایت‌سنجی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نیمه دوم سال 97

رهام داتک مقام دوم رضایت کاربران اینترنت را کسب کرد

شرکت انتقال داده های رهام داتک موفق شد، در طرح رضایت‌سنجی 6 ماهه دوم سال ۱۳۹۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کل کشور، مقام دوم رضایت کاربران را به دست آورد.
به گزارش روابط عمومی داتک، در طرح رضایت‌سنجی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کل کشور که میزان رضایت کاربران از اپراتورهای اینترنت ثابت را در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، شرکت انتقال داده های رهام داتک موفق شد، در گروه دارندگان پروانه اینترنت ثابت (FCP) مقام دوم را در میان تمامی اپراتورها، به خود اختصاص دهد.
این طرح توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دوره‌های مختلف زمانی برای سنجش میزان رضایت کاربران از خدمات حوزه اینترنت پر سرعت برگزار می‌شود و در آن کاربران طی یک نظرسنجی، عملکرد و کیفیت خدمات اپراتورهای ارایه کننده‌ی اینترنت پرسرعت، اینترنت بی‌سیم ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

بزرگترین هدف ما لبخند رضایت مشترکین ماست