Responsive image

تعرفه خدمات و سرویس های داتک (برای مشترکین جدید) ۰۲۱-۸۱۶۸۱


چنانچه شما قصد تمدید،تغییر سرویس یا خرید حجم برای سرویس خود را دارید باید از طریق پنل کاربری خود اقدام به انجام این کار نمایید.
 • Cinque Terre
 • پروموشن جاذبه۳
  (شماره تاییدیه ۵۱۹۶۰۸)
 • فروش ویژه ۴ مگ غیرحجمی ۳ماهه
 • ۹۰ گیگ حجم بین الملل
  (۱۸۰ گیگ حجم داخلی)
 • قیمت نهایی:۴۵۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • Cinque Terre
 • پروموشن جاذبه۱
  (شماره تاییدیه ۵۱۸۶۰۵)
 • فروش ویژه ۸ مگ غیرحجمی ۳ماهه
 • ۳۰۰۰ گیگ حجم بین الملل
  (۶۰۰۰ گیگ حجم داخلی)
 • قیمت نهایی:۹۹۰۰۰ تومان
 • سفارش

اینترنت غیر حجمی داتک

توجه نمایید در این نوع از سرویس ها هنگامی که از حجم منصفانه بیشتر مصرف کنید، سرعت شما به حداقل سرعت (۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) کاهش مییابد و در صورت نیاز برای افزایش سرعت شما میتوانید حجم اضافه بخرید تا سرعت شما مجددا افزایش یابد.

یک ماهه
سرویس های غیر حجمی یک ماهه داتک
بازه قیمت از ۱۲۵۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تومان
(شماره تأییدیه ۵۱۸۳۵۰)
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۱ GB
  (۲ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۲۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۲۰ GB
  (۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۳۰ GB
  (۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۴۰ GB
  (۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۶۰ GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۸۰ GB
  (۱۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۵۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۰ GB
  (۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
سه ماهه
سرویس های غیر حجمی سه ماهه داتک
بازه قیمت از ۳۷۵۰۰ تا ۲۴۰۰۰۰ تومان
(شماره تأییدیه ۵۱۸۳۵۱)
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۳ GB
  (۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۶۰ GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۶۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۹۰ GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۷۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰ GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۰۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰ GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۲۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰ GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۳۰۰ GB
  (۶۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
شش ماهه
سرویس های غیر حجمی شش ماهه داتک
بازه قیمت از ۱۲۰۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰۰ تومان
(شماره تأییدیه ۵۱۸۳۵۲)
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰ GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰ GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۵۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰ GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۱۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۳۶۰ GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۴۸۰ GB
  (۹۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۳۰۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰ GB
  (۱۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۸۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
یک ساله
سرویس های غیر حجمی یک ساله داتک
بازه قیمت از ۲۴۰۰۰۰ تا ۹۶۰۰۰۰ تومان
(شماره تأییدیه ۵۱۸۳۵۴)
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل۲۴۰ GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۲۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۳۶۰ GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۳۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۴۸۰ GB
  (۹۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۲۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۷۲۰ GB
  (۱۴۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۹۶۰ GB
  (۱۹۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۶۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰ GB
  (۲۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۹۶۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش

توضیحات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره ۸۱۶۸۱ تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری بخش فروش داتک شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۲۱:۰۰ و پنج شنبه ها ۸:۰۰ لغایت ۱۷:۴۵ است.