Responsive image

پهنای باند اختصاصی یا سرویس Dedicated:

شرکت داتک نزدیک دو دهه است که در زمینه انتقال داده‌ها برای ارائه خدمات ارتباطی، اینترنتی، اینترنت پهن باند از طریق بسترهای انتقال کابل مسی و فیبر نوری و هرگونه بستر دیگری که مربوط به خدمات مخابراتی انتقال داده‌ها می‌باشد و یا با پیشرفت فناوری در حوزه فعالیت آینده شرکت قرار خواهد گرفت فعالیت می‌نماید. یکی از فعالیت‌های شرکت داتک ارائه پهنای باند اختصاصی می‌باشد.
پهنای باند نشان‌دهنده مجموع فاصله یا محدوده بین بالاترین و پایین‌ترین سیگنال بر روی کانال‌های مخابراتی می‌باشد ، نشان‌دهنده این است که به طور هم‌زمان چند بیت می‌تواند در یک کانال از کنار هم رد شوند و بر این اساس با واحد تعدادبیت برثانیه محاسبه می‌شود . که هر چقدر عرض کانال یا پهنای باند بیشتر باشد سرعت بیشتر خواهد بود. منظور از پهنای باند اختصاصی یا سرویس dedicated این است که جهت افزایش سرعت و استفاده نامحدود از حجم برای مصرف‌کننده یک پهنای باند اختصاص داده می‌شود.
شرکت داتک تمام نیازهای صاحبان شرکت‌ها و سازمان‌ها که به سرعت بالای اینترنت و مصرف نامحدود احتیاج دارند را از طریق پهنای باند اختصاصی تامین می‌کند.

مراحل ارائه سرویس پهنای باند اختصاصی:

بعد از درخواست سرویس از طرف مشترک، کارشناسان فنی شرکت داتک جهت امکان سنجی در محل حاضر شده و در صورت مثبت بودن نتیجه امکان سنجی با توجه به نوع سرویس درخواستی مشترک و فاصله از نزدیکترین دکل شرکت داتک نوع تجهیزات مورد نیاز را اعلام می‌کنند. بعد از مشخص شدن نوع تجهیزات قیمت تمام شده سرویس به مشترک اعلام می‌گردد. سپس بالای ساختمان مربوط به مشترک یک رادیو و یک آنتن جهت تقویت امواج قرارداده می شود و از یکی از نزدیکترین سایت‌های شرکت داتک که به ساختمان مشترک دید مستقیم دارد ارتباط رادیویی برقرارمی‌شود. پس از تسویه حساب با مشترک فعال‌سازی سرویس انجام گرفته و اینترنت مشترک برقرار می‌گردد.
پهنای باند اختصاصی یک سرویس متقارن است چون سرعت ارسال و دریافت داده‌ها ( download ، upload) یکی می‌باشد. سرویس پهنای باند اختصاصی نیازی به خط تلفن و استفاده از بستر مخابرات ندارند .
راه اندازی پهنای باند اختصاصی به عنوان سرویس متقارن بدون افت سرعت و با توجه به موقعیت مکانی و میزان پهنای باند نیاز به تجهیزات متفاوتی دارد.
چنانچه پیشتر گفته شد نوع تجهیزات با توجه به فاصله مشترک از نزدیکترین دکل شرکت و میزان پهنای باند درخواستی تعیین می‌گردد.
سرویس پهنای باند با کیفیت خوب دارای ping time و packet loss کمتر می‌باشد که شرکت داتک این کیفیت را تامین می‌کند.

استفاده از سرویس پهنای باند اختصاصی در موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

مزایای استفاده از سرویس پهنای باند اختصاصی: