Drivers

مشترکان گرامی می‌توانند نرم‌افزارهای رایگانی که برای استفاده دیگران مناسب است را به ما معرفی کنند تا ما آنها را برای استفاده علاقمندان دراین محل قرار دهیم. طبیعی است Download کردن این نرم‌افزارها، بخصوص اگر از حجم بالایی برخوردار باشند برای کاربران رهام داتک این مکان ساده تر خواهد بود.
برای دریافت کردن راه اندازها بر روی آنها Right-Click نموده و انتخاب Save-Link-As را اجرا کنید.

ADSL