کسب رتبه سوم رضایت کاربران از خدمات اینترنت رهام داتک در نیمه نخست سال ۱۳۹۸
رهام داتک مقام سوم رضایت کاربران اینترنت را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی داتک ، شرکت انتقال داده‌های رهام داتک موفق شد، در طرح رضایت‌سنجی ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کل کشور، مقام سوم رضایت کاربران را به دست آورد.
در این طرح، که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرا کننده آن است ، میزان رضایت کاربران از اپراتورهای اینترنت ثابت را در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ در کل کشور را بررسی می‌نماید .در این میان شرکت انتقال داده‌های رهام داتک موفق شد، در گروه دارندگان پروانه ارتباطات ثابت (FCP) مقام سوم را در میان تمامی اپراتورها، به خود اختصاص دهد.
این طرح توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دوره‌های مختلف زمانی برای سنجش میزان رضایت کاربران از خدمات حوزه اینترنت پر سرعت برگزار می‌شود و در آن کاربران طی یک نظرسنجی، عملکرد و کیفیت خدمات اپراتورهای ارایه کننده‌ی اینترنت پرسرعت، اینترنت بی‌سیم ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

اینترنت داتک با شعار "بزرگترین هدف ما لبخند رضایت مشترکین ماست" با تمام قدرت برای اجرایی شدن شعار خود گام برمی‌دارد تا بتواند اینترنت پرسرعت خود را به همه مشترکین و متقاضیان عرضه نماید.