سرویس های اینترنت داتک در شهر کرج با مزایای ویژه راه اندازی شده است

به گزارش روابط عمومی داتک، استان البرز با توجه به همجواری با استان تهران و نزدیک بودن به پایتخت از این ویژگی برخوردار است که بتواند از امکانات اینترنتی پر سرعت در شهر کرج مرکز این استان برخوردار باشد. لذا اینترنت داتک این فرصت را ایجاد کرده است که شهروندان کرجی بتوانند از این ویژگی استفاده و سرویس های اینترنتی مطلوب و متناسب با نیاز خود را تهیه کنند.
این ویژگی ها عبارتند از :