کسب رتبه دوم رضایت‌سنجی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دومین دوره پیاپی در شش ماه اول سال 99
شرکت انتقال داده های رهام داتک مقام دوم رضایت کاربران اینترنت را کسب کرد

در ارزیابی 6 ماهه اول سال 1399 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت انتقال داده های رهام داتک را به عنوان یکی از سه شرکت برتر در حوزه خدمات اینترنت ثابت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های رهام داتک، اینترنت داتک موفق شد در طرح رضایت‌سنجی 6 ماهه اول سال 1399 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کل کشور، مقام دوم رضایت کاربران را به دست آورد.
این طرح توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دوره‌های مختلف زمانی برای سنجش میزان رضایت کاربران از خدمات حوزه اینترنت پر سرعت برگزار می‌شود و در آن کاربران طی یک نظرسنجی، عملکرد و کیفیت خدمات اپراتورهای ارایه کننده‌ی اینترنت پرسرعت، اینترنت بی‌سیم و ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
در این دوره اینترنت داتک موفق شد با نظرات مشترکین در گروه دارندگان پروانه اینترنت ثابت (FCP) مقام دوم را در میان تمامی اپراتورها، به خود اختصاص دهد.

کسب رتبه دوم رضایت مشتریان