حضور داتک در نمایشگاه الکامپ فارس

داتک در الکامپ فارس ۹۶

بدینوسیله از حضور گرمتان دعوت مینمائیم جهت بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی فارس الکامپ که از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ مرداد ماه در محل نمایشگاههای بین المللی شیراز سالن ۱۰۰ غرفه ۱۲ برگزار میگردد، حضور بهم رسانید.

با تشکر
رهام داتک