بسته نارنجی داتک

 بسته نارنجی داتک

بسته نارنجی حجم
ردیف حجم دوره سرویس (روز) قیمت (ریال)
۱ ۳GB+۷۶۸MB ۳ روز ۵۴،۰۰۰

* توجه داشته باشید خرید حجم بسته نارنجی از چهارشنبه امکانپذیر میباشد.
* جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن ۸۱۶۸۱ تماس حاصل نمایید.