تبریک به یک برنده ی خوش شانس !

آقای سید محمد نصیری از استان فارس شهر شیراز، برنده ی یک عدد تبلت در قرعه کشی دوره ی اول سامانه رضایت سنجی مشترکین داتک شده است.
  برنده قرعه کشی سامانه رضایت سنجی مشترکین