فروش اقلام و تجهیزات فنی مازاد و از رده خارج

شرکت انتقال داده های رهام داتک در نظر دارد تعدادی اقلام و تجهیزات فنی مازاد و از رده خارج خود را از طریق مزایده به فروش رساند.
متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ در ساعات اداری جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، پلاک ۱۴ واحد تدارکات مراجعه نمایند.