طرح ویژه مشترکین

 طرح ویژه مشترکین داتک

طرح ویژه فروش حجم
ردیف حجم دوره سرویس(ماه) قیمت (ریال)
۱ ۸+۲ ۱ ماهه ۱۲۰،۰۰۰
۲ ۴۰+۱۰ ۱ ماهه ۵۰۰،۰۰۰

* توجه داشته باشید خرید حجم طرح ویژه مشترکین از امروز تا ۳۰ دی ماه امکانپذیر میباشد.
* جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن ۸۱۶۸۱ تماس حاصل نمایید.