انتصاب شایسته مدیریت عامل شرکت مخابرات ایران

جناب آقای مهندس سید مجید صدری

احتراما بدینوسیله دستیابی شایسته جناب عالی را به مقام مدیریت عامل شرکت مخابرات ایران تبریک و تهنیت عرض نموده و بی شک برای حضرت عالی، بهترین ها را در طی روند کار و زندگی از خداوند متعال استدعا داریم. بدون هیچ تردیدی شرکت رهام داتک پیشتر، از حضور جناب عالی به عنوان ریاست هیئت مدیره این شرکت، کمال استفاده را برده و بدین سبب همچنان آرزومند استمرار الطاف بی شائبه حضرت عالی خواهیم بود.

با تشکر و احترام ویژه

انتصاب شایسته مدیریت عامل شرکت مخابرات ایران