حضور داتک در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶

حضور داتک در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام سالن ۲۵B از تاریخ ۴ لغایت ۷ مهر