نمايش پرسش، پيام و انتقاد

اطلاعات مربوط به پرسش، پاسخ و انتقاد را در زير مشاهده مي فرماييد.

امیر فضلی
۱۳۹۹/۳/۱۵
سلام تخفیف در دانلود شبانه از چه ساعتی است و درصد تخفیف چقدره.
سلام مشترک گرامی
کلا سرویس های جدید و سرویس های حجمی دیگر تخفیف دانلود شبانه ندارد.

با تشکر